В наличии редуктора: РМ, РЦД, Ц2У, Ч100, РЦД400 передатка 31,5 и 40, РГСЛ160
передатка 25, РГЛ160, РЦД350 передатка 20, Ц2У250 передатка 31,5. Все вопросы по
телефону.